Özel Boztepe Koleji - Montessori İle Öğrenmek
MONTESSORİ İLE ÖĞRENMEK

Montessori eğitim modeli; Gelişmişliği kabul edilen ülkelerin eğitim modelidir. Bu modelde çocuklar hızlı ve kalıcı öğrenir. Öğrenirken belleğine yük yüklemez. Ön görür, akıl yürütür, doğru bilgiye kolay ulaşır. En önemlisi de bilgiyi hızla dönüştürür. Çağdaş ve günümüzdeki insanlardan beklenen de budur. Montessori yöntemi bir düşünme ve anlama ve öğrenme biçimidir. Montessori yöntemiyle eğitilenler ''Öğrenmeyi öğrenirler''. Öğrenme anlama problemleri olmaz. Kavramlarla düşünürler, sistematik algılarlar, bellek yorgunluğu yaşamazlar. Olayları makro ölçekte algılama, parça-bütün ilişkisi kurarak öğrenme alışkanlıkları vardır. Kısacası montessori modeli çocukların yorulmadan öğrenmelerini sağlar. Öğrenme engellerini ortadan kaldırır.

 • Peki montessori özellikleri çocuklara nasıl kazandırılır? Çocuklar nasıl bir yol izleyerek bu özelliklere sahip olurlar?

 


Yukarıda anlattıklarımız bir fantezi olarak algılanmasın. Gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerin öğrenme ve eğitim düzeyleri, uluslararası değerlendirmelerde ortadadır. Bu ülkelerde bilim, kültür, sanat, teknoloji anlamındaki gelişmişlik düzeyleri bunun göstergesidir.

 

 

 • Montessori pedagojisi bu başarıya çocukları nasıl ulaştırır?

 

Bunu anlamak için neden-sonuç ilişkisi yerine nasıl-sonuç  ilişkisini kullanacağız. Modern mantık bunu gerektirir. Konuları daha iyi anlamak ve sorgulayabilmek için aşağıdaki başlıklardan yararlanacağız.

 

 1. Görelilik
 2. Düzen
 3. Öğrenme iştahı
 4. Güven-Özgüven
 5. Önyargı
 6. Değerlilik
 7. Mahrem-Gizlilik
 8. Ödül-Ceza
 9. Disiplin-İş disiplini
 10. Otorite
 11. Eşitlik-Özgürlük-Gönüllülük
 12. Bilinçaltı-Çağrışım
 13. Eğitim ortamı
 14. Eğitici tutumu-Davranış ve üslup
 15. Soylu zevklere sahip olma
 16. Montessori eğitim araçlarının eğitici özellikleri
 17. Montessori sisteminde bütünlük
 18. Sonuç
Adres
: Okul: Çukurçayır Mah. Hasan Turfanda Cad. No:22 Ortahisar / TRABZON
Büro: Meydan Parkı Karşısı Suluhan İş Merkezi Kat:3 No:87 Ortahisar / TRABZON
Telefon
: +90 462 321 02 61
GSM
: +90 533 424 71 90
  +90 505 570 26 10
  +90 506 776 34 59