Özel Boztepe Koleji - Montessori Materyallerinin Önemi
MONTESSORİ MATARYELLARİNİN ÖNEMİ

Montessori materyalleri çocukların günlük yaşamlarında karşılaşacakları sorunları çözmede anahtar görevi üstlenirler. Montessori materyalleri çocuğun kendi başına iş yapması ve kendine olan güveninin artmasını sağlar. Montessori materyalleri kullanan çocuklarda el bileği ve parmak kasları gelişir. Eller zekânın uzantısıdır. Çocuklar ellerini, kullanırken zekâlarını geliştirirler.

Montessori malzemelerini kullanan çocuklar hareketlerini koordine etmeyi, sabırla çalışmayı
öğrenirler. Okuma, yazma, matematik, duyu ve evrensel düşünce için ön hazırlık yapmış olurlar. Yeteneklerini geliştirerek yaratıcı güçlerinin farkına varırlar.


MATEMATİK MATERYALLERİ;


Matematik yaşantımızın  bir parçası olmasına rağmen yabancı bir şey gibi çekinip uzak durduğumuz bir konudur.

Birçoğumuzun okul hayatının korkulu rüyasıdır. Özel Boztepe Kolejinde matematiği çocuğun yaşamına bir ders olarak değil, yaşamı kolaylaştıran bir bilgi, yaşamın bir parçası olarak sunuyoruz.

Hesap yapamıyorsan geleceğini kuramazsın.

Matematik materyallerinin en önemli özelliği  soyut kavramları somutlaştırmasıdır. Materyallerin belli bir düzeni vardır. Bu düzen basitten zora, somuttan soyuta, düzenli bir sıra ile kavratılır. Çocuklar materyallerle oynarken bir boncuğun nokta, onluk boncuğun bir çizgi, yüzlük boncuğun bir düzlem, binlik boncuğun bir küp yani bir hacim oluşturduğunu görür, dokunur ve öğrenir.

Sonra bunlarla oynarken toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi öğrenir ama ezberlemez. 14 sayısının aslında bir onluk ve 4 adet birlikten oluştuğunu gözüyle görür, dokunur ve bunu öğrenir. İşte bu çocuklar eğitim yaşamlarının daha sonraki kısımlarında matematikle adeta oynarlar. Herkesin korkulu rüyası olan matematik dersi onlar için sırrı çözülmüş, yaşamın bir parçası haline gelir.

Adres
: Okul: Çukurçayır Mah. Hasan Turfanda Cad. No:22 Ortahisar / TRABZON
Büro: Meydan Parkı Karşısı Suluhan İş Merkezi Kat:3 No:87 Ortahisar / TRABZON
Telefon
: +90 462 321 02 61
GSM
: +90 533 424 71 90
  +90 505 570 26 10
  +90 506 776 34 59